Werelden

ik denk dat mijn gedachten komen
langs wegen die niet echt bestaan
ik kan ze meestal niet goed volgen
en vraag me af waar ze op slaan
de en vindt dat mijn denken deugt
de ander vindt het tegendeel
welk denkbeeld zal ik moeten volgen
wat brengt mijn denken in `t gareel
welk mens is `t waard te mogen leven
wie veeg je simpel van de kaart
zo wik en weeg ik nu al jaren
zonder dat iemand heeft gezegd
dat vragend vergelijkend denken
dat is niet eens zo heel erg slecht
ik tob maar door en word niet wijzer
mijn hersens krimpen met de dag
de tijd gaat dringen en ik vrees
dat weten hoe werelden draaien
mij niet op tijd wordt toegezegd


© Ineke Sikkema. Dit gedicht mag niet worden gebruikt of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.
ineke sikkema