Spiegel

hij ziet een oude
bleke man
de blik versluierd
schouders hangend
maar tegelijk een ander beeld
zo helder dat hij krimpt
van pijn
een jonge man begaafd en
rijzig die plannen met
de mensheid had
in zijn door drank
vervlogen brein
echoot het zoeken en
proberen als
holle toon
uiteindelijk door zichzelf
verslagen
koos hij een afgelegen
totaal verlaten
schuiladres
moederziel alleen
achenebbisj


© Ineke Sikkema. Dit gedicht mag niet worden gebruikt of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.
ineke sikkema