Nobelprijsvoorde vrede 2009, Barack Obama

de Air Force One
bracht hem naar Noorwegen
een mens
bescheiden in wijsheid
en nuances van meningen
meedogend door kennis
die zijn streven wil wenden naar
wat onoplosbaar lijkt
vrede
en
bloemen wil doen bloeien waar
het liefste verdween
als wij dat toestaan
en onze zelfzucht wissen

Lang Lang speelde zijn ziel
en Esperanza Spalding zong

Esperanza


© Ineke Sikkema. Dit gedicht mag niet worden gebruikt of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.
ineke sikkema