Mijn vader

hij las niet
voor en
troostte niet
de vaak afwezige
wazig-onbekende
die ging als het
avontuur riep en
de verte lokte
een held zei
Carnegie
verrader zei het
rechtssysteem
stoere man met
verhalen van ruimte en
schoonheid en
laten leven

we zongen
ich weisz nicht was soll es bedeuten

wie zonder zonde is


© Ineke Sikkema. Dit gedicht mag niet worden gebruikt of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.
ineke sikkema