Klezmer

n tand heeft hij
en zijn viool
het meeste dat hij had is lang geleden
verdwenen in de tijd zoiets
als hij de snaren strijkt en wegduikt in zijn ziel
komt het herstel
juichend en klagend in mineur
klinkt de voorname drift van leven
in al zijn ontzagwekkendheid
vanuit die ene man en
zijn viool
om aan te horen
Roemeni 2012/


© Ineke Sikkema. Dit gedicht mag niet worden gebruikt of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.
ineke sikkema